wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

Na věčnou památku pěti ostravských skautů a všech skautů padlých ve službě vlasti navršili z vynesených kamenů od října 1946 skauti, trampi a další návštěvníci Mohylu na Ivančeně

Bratři
Vláďa Čermák *1919
Vláďa Pach *1921
Otto Klein *1921
Quido Němec *1922
Milan Rotter *1926
za odbojovou činnost byli zavražděni německými okupanty 24. dubna 1945 v Cieszyně

Dne 6. října 1995
 

 

 

 

 

Pod záštitou

Slezské družiny Petra Bezruče Svojsíkova oddílu

Slezské družiny Skautského oddílu Velena Fanderlika

a ve spolupráci s členy

30. oddílu Mor. Ostrava z let 1937–1946

a Ochránci skautské mohyly Ivančena

 

 

se uskuteční dne

 

7. října od 8:30 h. v Malenovicích

 

slavnostní jubilejní

 

60. PODZIMNÍ SETKÁNÍ

 

Program:

   Sraz v hotelu „Rajská bouda“ – presentace 8:30–9:00 h.

   Zahájení se vzpomínkou na 18 členů Odboje slezských junáků

   Prohlídka dokumentace a zápis do Kroniky Ivančeny 9:30–11:00 h.

   Výjezd 5tičlenné skupiny na mohylu s přispěním HS v 11:30 h.

   Vztyčení státní vlajky na mohyle a položení jubilejního kamene OSMI

   Návrat vrcholové skupiny a společný oběd 12:30–13:30 h.

   Společná debata na téma „Ivančena po 60. roce svého trvání“

   Ukončení setkání ve 14:00 h.

 

Komunismus a nacismus jsou si rovni!

Toto setkání podporuje demokratické principy v naší zemi,

zkoušené léta totalitou od r. 1939 do r. 1989