wz
 

Skautský oddíl Velena Fanderlika

 

 

 

Přicházejí účastníci pietního aktu a za

zvuku smutečního

pochodu pokládají na desky se jmény popravených, ubitých

a ve vězení zemřelých politických vězňů své květinové dary

 

 

 

    Pietní shromáždění na čestném pohřebišti politických vězňů

Je sobota 20. května 2006, scházíme se před desátou hodinou v areálu hřbitova u krematoria v Praze - Motole. Z pražské družiny SOVF je přítomen bratr Stopař s vlajkou našeho oddílu, bratr Grizzly, Camel, Hroznýš, Owigo, v civilu je zde bratr Mirajz, Káďa, a Kyslík.

 

 

Foto©MichalKuchta

 

V obřadní síni krematoria se koná pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu. Moderuje bratr František Šedivý z předsednictva KPV ČR. Mezi bývalými politickými vězni komunistického režimu jsou zde přítomni zástupci prezidentské kanceláře, parlamentu a senátu české republiky, představitelé politických stran a demokratických organizací. Vojenská hudba zahrála státní hymnu, pokračují krátké projevy řečníků, po jejich skončení účastníci shromáždění vycházejí ven z obřadní síně a řadí se za své věnce, které ponesou vojáci pražské posádky.

Naše skautská skupinka v krojích včetně bratrů a sester ze Sokola jde napřed k pomníku čestného pohřebiště politických vězňů. Zde již stojí nastoupené vojenská hudba a čestná stráž se státní vlajkou. Nastupujeme s oddílovou vlajkou na druhou stranu pomníku a krojovaní bratři a sestry ze Sokola se k nám připojují.

Přicházejí účastníci pietního aktu a za zvuku smutečního pochodu pokládají na desky se jmény popravených, ubitých a ve vězení zemřelých politických vězňů své květinové dary.

Teprve po roce 1958 začalo postupné předávání uren popravených a jejich tajné uložení do země. Před tím byly uloženy v objektech MV. Vše se dělo tajně, urny byly označeny pouhými čísly, bez jmen popravených a ve vězení zemřelých politických vězňů. Ještě v roce 1965 bylo začátkem května přivezeno z Pankrácké věznice do Motola 78 uren. Čí popel obsahovaly se dodnes podařilo zjistit jen u 25 z nich.

Po pietním položení věnců a květin následovaly krátké projevy zástupců různých společenských organizací a celá akce byla ukončena křesťanskou promluvou a společnou modlitbou. Zazněla melodie večerky a odchod čestné vojenské stráže se státní vlajkou. Potom se účastníci shromáždění rozcházeli nebo odpovídali na otázky reportérů České televize.

Členové našeho oddílu odešli k pamětní desce zemřelého člena SOVF, bratra Františka Falerskiho - Bonnyho, kde položili květiny a zapálili svíce. Jeho urna a pamětní deska je uložena v těsné blízkosti čestného pohřebiště. Bratru Bonnymu se vzdala čest oddílovou vlajkou a v tichosti jsme mu věnovali svou vzpomínku. Sluneční paprsky svítily na jeho pamětní desku se skautskou lilií. Chybělo několik minut k dvanácté hodině polední…

- Owigo -