wz
 

Skautský oddíl Velena Fanderlika

 

 

 

 

    Jáchymovské peklo (17. ročník – sobota 27. května 2006)

Několik dnů pršelo a také celá noc, před ranním odjezdem našeho autobusu od hotelu Diplomat v Praze – Dejvicích, zaplavoval pražské ulice dešť. Snad proto chybělo několik lidí, kteří se k zájezdu přihlásili. Mezi nimi byl z naší pražské družiny i bratr Stopař s oddílovou vlajkou. Autobus byl přesto skoro plný.

 

 

Foto©MichalKuchta

 

Ze skautského oddílu Velena Fanderlika zde byl pouze bratr Hroznýš, Camel a jeho Dag, Vlk - Akela z Kolína, Owígo a Mirajz.

Jízdou směrem k horám Krušným se mraky na obloze roztrhaly a občas zasvítilo i slunko.

Kolem půl deváté jsme byli v Jáchymově a stihli větší část mše svaté celebrované arcibiskupem Karlem Otčenáškem. Zde jsme se setkali s členem západočeské družiny SOVF bratrem Šiškou borovou, který se zde konal funkci fotoreportéra. Po ukončení mše svaté se konalo před kostelem sv. Jáchyma u pomníku Brány svobody pietní kladení věnců, za účasti vojenské jednotky a hudby. Škoda, že moderátorka neohlašovala kdo právě věnec nebo kytici květin klade k pomníku. Ale přesto jsme zde viděli představitele senátu a sněmovny, kraje a zastupitelů různých společenských organizací a demokratických politických stran.

Následovaly jejich projevy a celé pietní shromáždění bylo ukončeno státními hymnami Slovenské a České republiky. Účastníci z celé republiky i ze Slovenska se rozešli ke svým autobusům, aby se opět sešli na besedě ve velkém sále jáchymovského sanatoria v hotelu Běhounek.

I tento sál se zakrátko zaplnil tak, že lidé museli i stát a naslouchat. Besedu s politiky ODS (p. Sobotka) a KDU-ČSL (p. Kalousek) a s dalšími řečníky moderoval bratr Šťastný - Mirajz. Také zde jsme setkali s některými členy z jiných družin našeho skautského oddílu Velena Fanderlika. Po skončení besedy jsme se společně loučili a přáli si lepší zdraví do dalšího setkání na Jáchymovském pekle v příštím roce

Náš autobus nás dovezl na okraj Jáchymova k hotelu Union, kde jsme měli zajištěny obědy. Po delší polední přestávce celkem dobře najedeni jsme vyrazili na zpáteční cestu do Prahy. Menší zastávku jsme si udělali v Krušovicích a kolem šesté hodiny večerní jsme cestu skončili v Praze odkud jsme ráno odjížděli.

- Owigo -

 

František Radkovský - biskup plzeňský se nemohl osobně dostavit

a tak zaslal politickým vězňům dopis - čtěte »