wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

Zapad´den,

slunce svit

vymizel z údolí,

z temen hor.

Odpočiň každý,

kdos boží tvor.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvězdičkám na nebi svou bolest žalujem,

kytičku vzpomínek na hrob Ti darujem.

Kytička vadne, nám v srdci padá tíž,

že se k nám tatínku už nikdy nevrátíš.

 

 

 

 

 

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,

že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,

dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán

 

pan

 

Josef Churavý

 

 

Zemřel po dlouhé nemoci v úterý 8. srpna 2006

ve věku nedožitých 79 let

 

 

 

S naším drahým zesnulým se rozloučíme

v úterý dne 15. srpna ve 12. hodin

ve smuteční obřadní síni v Jeseníku-Bukovicích

 

 

 

V hlubokém zármutku:

manželka Boženka

dcery Jarka, Peggy, Boženka

synové Ruda, Slávek

s rodinami