wz
 

Skautský oddíl Velena Fanderlika

 

 

 

Kratochvílova rozhledna v Roudnici nad Labem

 

 

    Skauti sněmovali v Roudnici nad Labem

V polovině září letošního roku, na letišti aeroklubu v Roudnici nad Labem, ve společenském sále „Spitfire“, konal se X. sněm Skautského oddílu Velena Fanderlika.

Pro účastníky sněmu byla zajištěna doprava autobusem z vlakového nádraží na letiště a druhý den zpět. Na letišti bylo pra účastníky sněmu zajištěno ubytováni, občerstveni i výborné stravování za přijatelné ceny. Letošní sněm připravovali členové pražské družiny SOVF.

Sněm se konal pod záštitou starosty města Roudnice nad Labem, pana Zdeňka Kubínka. Přítomni byli na sněmu i další pozvaní hosté, například pan Vlastimil Dvořák, prezident Aeroklubu ČR, plk. Ing. Rostislav Domorák, velitel místní vojenské konzervatoře, za pobočku KPV pan Vladimír Chlupáč, pan Zdeněk Kapoun za Český svaz bojovníků za svobodu a další čestní hosté. Svou neúčast omluvil služebními povinnostmi český ministr zahraničí RNDr. Alexandr Vondra, poslanec Petr Bratrský a primátor Prahy MUDr. Pavel Bém.

Po slavnostním zahájení sněmu zatroubenou znělkou „Skautské ideály spojují celý svět“ a českou státní hymnou, zapálením svíce za zemřelé členy oddílu a zaseknutím sekery do špalku, bylo jednání zahájeno. Po uvítání přítomných hostů a členů SOVF ze všech koutů ČR, ale i ze Slovenska, Německa a Švýcarska, byla přečtena a schválena zpráva o SOVF a jeho činnosti od minulého IX. Sněmu v roce 2005. následovalo předání pamětních plaket SOVF pánům Kubínkovi, Dvořákovi a Domorákovi za jejich obětavou pomoc při zajištění dobrého zdaru tohoto sněmu. Po projevech a zdravicích přítomných hostův projednalo se plnění usnesení minulého sněmu a ideového záměru oddílu. Byla přednesena i zpráva dokumentační skupiny našeho oddílu se zdůvodněním, že pro nedostatek financí nebyl tiskem vydán její pátý sborník materiálů z archivu MV.

Následoval společný oběd. V odpolední přestávce se konalo skupinové fotografování a prohlídka letiště. Po přestávce následovalo pracovní jednání, které se zabývalo vnitřními záležitostmi oddílu do budoucna, aktivitami družin při 60. výročí založení mohyly na Ivančeně v Beskydách, brněnskými oslavami 100. výročí narození Velena Fanderlika, výročím 100 let od vzniku světového skautingu, záměrem vydat sborník „SOVF - svědomí českého skautingu“, abdikací vůdce oddílu a tím, kdo povede oddíl dál do volebního sněmu, která družina připraví XI. Sněm v roce 2007 atp.

Po společné večeři následoval večerní program na téma „Český skauting a současný stav“, Historická komise Junáka a Institut A. B. Svojsíka, skautské a jiné aktuality. Večerní program skončil okolo 22. hodiny.

Druhý den ráno byla společná snídaně. Někteří účastníci odjížděli do Prahy na setkání Svojsíkova oddílu Junáka. Všeobecné rozloučení s nimi s přáním šťastné cesty. Po jejich odjezdu byl zahájen druhý den sněmu. Bylo přečteno a schváleno usnesení sněmu vyplývající ze zápisu sněmu a X. jubilejní sněm SOVF se ukončil Gilwellským kruhem a oddílovým pokřikem, zhasnutím svíce a symbolickým obřadem vyjmutím zatnuté sekery ze špalku. Všem, kdož se zasloužilí sebemenším dílem o jeho zdar, patří bratrské a sesterské poděkování bratrů a sester z vedení Skautského oddílu Velena Fanderlika.

Sněm skončil. Nastal úklid společenského sálu a odjezd vojenským autobusem do Roudnice nad Labem, kde byla možnost prohlédnout si zajímavosti a pamětihodnosti města, včetně roudnického zámku. Kdo v Roudnici nad Labem zůstal a zúčastnil se programu „Roudnické vinobraní - Roudnice na řece času“, tak nelitoval. Viděl a slyšel skotské dudáky, různé hudební skupiny, mažoretky, pěvecké sbory, historický šerm, historickou tržnici, ukázky lidových řemesel, celostátní výstavu historických vozidel, atd.

-Owigo-