wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

Mgr. Martin Mejstřík

senátor ČR

 

 

 

    Sborníky „Ideje, na nichž stojí České republika“

a „Hrozba komunismu“

29. a 30. listopadu v  roce 2004 se pod záštitou senátora Martina Mejstříka, Klubu otevřené demokracie a Evropského hnutí v ČR konala konference „Ideje, na nichž stojí České republika“, na které přednášející zhodnotili vývoj československé a české státnosti ve 20. století, protifašistický odboj za druhé světové války, období Pražského jara, formy opozice a odporu proti komunistickému režimu, problém našeho exilu, současné postavení komunistů a estébáků, ocenění příslušníků druhého a třetího odboje.

Včetně úvodu a závěru bylo předneseno devatenáct příspěvků. Mezi přednášejícími byli mimo jiné generálmajor Tomáš Sedláček, profesor Jan Rychlík, Jiří Pernes a Ján Langoš. Za podpory Evropského hnutí v ČR byl z této konference v roce 2005 vydán sborník v celkovém rozsahu 104 stran.

31. května 2005 uspořádal Výbor pro vědu, kulturu, vzdělání, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky veřejné slyšení pod názvem „Hrozba komunismu“. Včetně úvodních slov bylo předneseno dvanáct příspěvků, věnovaných minulosti, současnosti a budoucnosti komunistického hnutí u nás i ve světě a srovnání nacistické a komunistické ideologie. Mezi přednášejícími byli mimo jiné Stanislav Balík, Petr Přibík, Jan Beneš a Milan Hulík. Také z tohoto slyšení byl v roce 2006 vydán sborník v celkovém rozsahu 64 stran, který připravil senátor Martin Mejstřík.

Oba sborníky poskytují závažné a trvale aktuální informace, které by neměly zapadnout a které by naši skauti a skautky měli znát. Z toho důvodu všem doporučuji oba sborníky nejen k přečtení, k prostudování a k zamyšlení, ale také k přímému využití ve výchovném působení ve skautském hnutí.

Sborníky jsou bezplatně dostupné a lze si je vyžádat na e-mailové adrese mejstrikm@senat.cz

nebo na adrese Mgr. Martin Mejstřík, Senát PČR, Valdštejnské nám. 4, 118 01 Praha 1.

Zájemcům je rozesílá asistentka senátora Mejstříka, dr. Neela Winkelmannová.

15. října 2006 Péguy