wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

Zapad´den,

slunce svit

vymizel z údolí,

z temen hor.

Odpočiň každý,

kdos boží tvor.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plk.v.v. IVO RYCHLÍK


* 20. 10. 1926, † 20. 10. 2006


Nestává se často, aby člověk ve výroční den svých 80. narozenin zemřel. Letos se tak uzavřela poslední kapitola životní knihy u bratra Ivo Rychlíka. Svoji skautskou stezku započal v roce 1933 ve Znojmě, kde se narodil.

 

Jeho indiánským totemovým znakem byl havran. Ve skautské znojemské družině Bobrů, pod vůdci Čermákem, Němcem a Peřinou, absolvoval od roku 1934 i dva letní tábory u Olbramova a Jevišovic. V dalších letech svého života pokračoval na skautské stezce ve Svazu junáků, skautů a skautek RČS na Podkarpatské Rusi v Mukačevě, kam se s rodiči přestěhoval. Zde do roku 1939 absolvoval putovní skautské tábory v povodí řeky Tisy, u Vučkova, Volového, Svalyavy. Jeho zdejším vůdcem oddílu byl bratr Nekuda. Tehdejší politické události roku 1939, které zasáhly Podkarpatskou Rus donutily jeho rodiče, aby se odstěhovali na Slovensko, do nově vzniklého slovenského svobodného státu.

 
Jako 18letý maturant se v roce 1944 zapojil do vojenského národního povstání na Slovensku a konec druhé světové války prožil v řadách čs. armády. V poválečné době vsadil na svou vojenskou kariéru, vystudoval vojenskou akademii a byl vyřazen jako poručík ĆSA. Jeho vojenská služba netrvala dlouho.

 
V červnu 1949 byl vojenskou kontrarozvědkou zajištěn a dán do vyšetřovací vazby u vojenského prokurátora v Košicích pro podezření ze „ zločinu sabotáže a jiných trestných činů proti republice“. Z vězení byl propuštěn a koncem března 1950, jako poručík ČSA dán na dovolenou s čekáním na další rozhodnutí. To přišlo skoro vzápětí. Bez řádného soudu a jen na základě jeho zatčení a vyšetřovací vazby, rozhodla 8. května 1950 komise pro zařazování osob do tábora nucené práce při KNV se sídlem v Liberci (č.j.540/1950 dův.), že ohrožuje výstavbu lidově demokratického zřízení a poslala poručíka ČSA na dobu dvou let do vězení na Mírově.


Ve vězení komunistického režimu se uměl prakticky vyrovnat s každou situací a své vrozené vůdčí schopnosti, družnost a diplomacii využíval i pro ostatní uvězněné kamarády v duchu vzájemné spolupráce. Mezi politickými vězni se stal známou osobností…


V květnu 2003 přijala Slovenská družina čestného SOVF bratra Ivo Rychlíka za svého člena. Stal se jedním z nás. Potrpěl si na pěstěný a elegantní vzhled. Jeho odborností byla výpočetní technika. Neváhal každý rok přijet do ČR z Bardějova, kde bydlel, na celorepublikové sněmy Skautského oddílu Velena Fanderlika. Na našich sněmech se inspirativně zapojoval do debat a společné práce…


Poslední rozloučení s bratrem plk.v.v.Ivem Rychlíkem se konalo 23.října 2006 na Městském hřbitově v Bardějově. Čest jeho památce – nezapomeneme!
 

- Owigo -