wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

Zapad´den,

slunce svit

vymizel z údolí,

z temen hor.

Odpočiň každý,

kdos boží tvor.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já miloval život a všechno v něm krásné.
Lidi, přírodu a slunce jasné.
Není mi dopřáno déle se těšiti,
mé srdce zmlklo již musím se loučiti.

 

S bolesti v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům
a známým, že nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, švagr a strýc

 

 

pan

 

JAROSLAV REŠKA

 

Zemřel dne 1. listopadu 2006 ve věku 76 let.


 

S drahým zesnulým se rozloučíme v pondělí dne 6. listopadu 2006

ve 12,20 hodin v obřadní síni městského hřbitova v Přerově.
 

Kozlovice

Za školou 13, dne 1. listopadu 2006.
 

 

Zarmoucená rodina