wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

Moravská

metropole

BRNO

 

 

 

    Oslavy stého výročí narození JUDr. Velena Fanderlika

Vedení Skautského oddílu Velena Fanderlika si Vás dovoluje pozvat na oslavu 100 letého výročí narození JUDr. Velena Fanderlika, emeritního starosty Junáka, budovatele skautingu v Brně, skautského spisovatele, člena zahraniční armády, vůdce exilových skautů a čestného občana města Brna, která se bude konat 10. února 2007.

 

KLUB UNIVERZITY OBRANY
Brno, Šumavská 4
Pod záštitou primátora města Brna, pana Romana Onderky

 

Program oslav:

9:00–10:00
Prezentace účastníků oslav

10:00
Zahájení oslavy

10:00–10:15
Uvítání zúčastněných vůdcem Skautského oddílu Velena Fanderlika

10:10–10:30
Pozdravné projevy hostí

10:30–11:00
Vystoupení pěveckého sboru VSPS Vyškov

11:00–11:15
Projekce videozáznamu

11:15–11:30
Velen Fanderlik – občan, vlastenec a skaut (referát o civilní stránce života)

11:30–11:45
Velen Fanderlik – voják (referát o vojenské stránce života)

11:45–12:00
Udělení plaket SOVF

14:00
Slavnostní vzpomínkový akt na Šilingrově náměstí v Brně
● zpěv skautské hymny
● proslov vůdce SOVF
● zavěšení pietního věnce

14:30–16:30
Oddílová rada SOVF v zasedací síni Orla na Pellicově ulici (pro členy)

Orientační skautská služba pro mimobrněnské účastníky bude ve vstupní hale hlavního vlakového nádraží (spojení od hl. nádraží ČD – tramvajová doprava č.1, 6, 7 směrem Kr. pole do zastávky Šumavská).

Ubytování zajistí Turistické centrum města Brna, Mečová ul. 5, psč 602 00 Brno, paní Žižková, tel. 542 210 726, email: absolonova@ticbrbo.cz nebo ubytovna Církve české husitské na ulici Lipová, pan Dočkal, tel. 543 247 627.
 

Vedení Skautského oddílu Velena Fanderlika