wz
 

Skautský oddíl Velena Fanderlika

 

 

Pavel Holý - Katugu

 na Letenské pláni v květnu 2007 při akci KPV ČR - 1. máj bez komoušů a nikdy jinak

 

 

    Z galerie členů SOVF

Ač je to k nevíře - je faktem, že do klubu skautských seniorů, od 80 let výše, se dostal další člen pražské 15. pobočky KPV, spolupracovník naší redakce, ing. Pavel Holý - Katug, člen čestného Skautského oddílu Velena Fanderlika (SOVF). 

Jeho skautská stezka začala ve třetím oddíle v Chocni, když mu bylo 10 let. Po válce v roce 1945 byl rádce družiny a o rok později, ve svých 19 letech se stal po absolvování Lesní školy (LŠ) Junáka, vůdcem třetího oddílu a zástupcem vůdce střediska.

Jako vysokoškolský student ČVUT a skautský činovník se 17. května 1949 v Praze zapojil do pokusu o státní ozbrojený protikomunistický převrat, připravovaný JUDr. Jaroslavem Borkovcem, Emanuelem Čančíkem, Josefem Charvátem a jejich lidni. Byl zapojen do skautské skupiny Dagmar Skálové - Rakši.

Převrat se nezdařil, následovalo zatčení, výslechy a Státní soud, který ho, 8. srpna 1949 odsoudil k 5 letům vězení. Trest si odpykával na Jáchymovsku v trestaneckých lágrech Rovnost, Eliáš, Svatopluk, kde se zapojil do ilegální činnosti vězněných skautů, kteří zde po otrocké práci v uranových dolech, vydávali svůj samizdat, básně, tajně vyráběli různé výrobky, pořádali tajné schůzky a různé přednášky atd. Po čtyřech letech věznění byl propuštěn na amnestii v květnu roku 1954. Zaměstnán byl na různých stavbách socialismu, jako občan druhé kategorie. Při založení K 231 se stál jeho členem a byl aktivní i při obnově činnosti Junáka v roce 1968, kdy se stal instruktorem pražské LŠ na odbornost táborové stavby, dřevorubectví a rukodílné práce s dřevem a kůží.

Po listopadu 1989 se stal členem pražské pobočky KPV, členem čestného Svojsíkova oddílu v Junáku, kde byl pověřen funkcí tajemníka odboru Lesních škol. Od 29. května 1999 se stal i členem čestného SOVF.

Letos vymyslel projekt návštěvy míst kolébky skautingu, který vznikl před 100 roky v Anglii a světového skautského jamboree u Londýna. Nejen že vymyslel, ale zařídil všechny organizační náležitosti včetně finanční podpory ústředí KPV ČR.

Milý bratře Katugu, ke vstupu do klubu skautských seniorů, přejí Ti vše nejlepší do dalších let, hlavně zdraví a rodinnou pohodu, členově SOVF.

- Owigo -