wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

 

    Čestná pamětní plaketa SOVF

Čestná pamětní plaketa SOVF byla poprvé udělena 15. září 2006 panu Zdeňku Kubínkovi, starostovi města Roudnice nad Labem.

Plaketa je podle svého statutu udělována za zásluhy a rozvoj skautskému hnutí v ČR, a také v SR, nebo za pomoc SOVF. Uděluje se jak jednotlivým osobám tak i různým institucím, organizacím a občanským sdružením a to s patřičným dekretem. Neuděluje se členům SOVF a různým skautským organizačním složkám. Udělení plakety navrhují jednotlivé družiny SOVF. O udělení rozhoduje vůdce oddílu a jeho zástupci. Plaketa je skromným uznáním těm, kteří si ji podle členů a vedení SOVF za své činy zaslouží. Většinou se předává při výročních dnech Velena Fanderlika – vzniku nebo sněmu SOVF nebo při jiné příležitosti (významné lokální akci, které se zúčastní i členové SOVF). Do konce června 2007 bylo uděleno pouze 13 čestných pamětních plaket SOVF. Mezi jedno z posledních udělení patřilo slavnostní předání plakety (pražskou družinou 22. května 2007 na Žofíně) panu plk. Antonínu Štíchovi, předsedovi Sdružení českého národního povstání při Českém svazu bojovníků za svobodu.

Seznam osob kterým byla čestná plaketa udělena:

 Zdeněk Kubín, starosta města Roudnice nad Labem
 Plk.Ing Rostislavu Domorákovi, veliteli vojenské konzervatoře
 Vlastimilu Dvořákovi, prezidentu Aeroklubu ČR
 Václavu Dvořákovi - Tinťovi, papežskému prelátovi
 Romanu Onderkovi, primátoru města Brna
 Borku Bayerovi, malíři a sochaři
 Křesťanské sportovní organizaci Orel, ústředí Brno
 Moravskoslezskému svazu PTP
 Univerzitě obrany v Brně
 Historické odbojové skupině Zpravodajská brigáda
● Plk. Antonín Štícha, předseda Sdruž. čes. nár. povstání při Čes. svazu bojovníků za svobodu

 Mgr.Ladislavu Ruskovi - Šamanovi, akad. malíři, grafiku a pedagogu
 Ing. Zbyšku Pechovi, novináři a publicistovi

 

Komu dalšímu bude toto skromné ocenění uděleno ukáže čas…

-jok-