wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

 

    Provoz webového serveru ČINu ukončen

V roce 2003, na svátek sv. Jiří skautského patrona, zahájilo občanské sdružení ČIN provoz svých webových stránek pod doménou cin-centrum. Toto nové webové informační centrum se snažilo plnit úlohu alternativního nezávislého skautského informačního uzlu. Chtělo být obrazem toho, že český skauting v duchu myšlenek zakladatele A. B. Svojsíka je ještě u nás, přes snahy mnohých, stále živý. Za období svého provozu zobrazilo přibližně na 1 000 článků. V roce 2007 (opět na svátek sv. Jiří), po čtyřech letech činnosti byl provoz ukončen. Důvody, které k tomuto rozhodnutí o. s. ČINu vedly byly především tyto:

V dubnu 2007 bylo třeba zaplatit další roční poplatky za používaný serverový prostor a webovou doménu.
Sdružení není a nikdy nebylo orientováno na ziskové aktivity a kromě bezplatné práce členů, dopisovatelů, zpravodajů a sympatizantů, musí navíc platit i veškerý provoz z osobních peněz (bez dotací a grantů). Že v současnosti jsou pro mnohé takové výdaje méně a méně akceptovatelný zásah do vlastních skromných finančních rozpočtů, je asi (snad) každému pochopitelné.

Dopisovatelé zasílali stále méně článků (příspěvků) a webové stránky tak přestávaly být živým organizmem a stávali se pouze archivem minulosti.
Z našeho webu se vytrácela současnost a organizmus se stával mrtvý. Důvodem byl jednak zvyšující věk dopisovatelů (oldskautů) provázející u některých snižující aktivitu. Jiní podlehli nechuti nad bojem s „větrnými mlýny“ Junáka a orientovali se na jiné činnosti, ve kterých nalézají více smyslu – větší možnost inplantovat osobní ideály skautingu do současnosti (např. konkrétní výpomoc ve skautských oddílech a střediscích, aktivity žurnalistické a publikační /časopisecké a knižní/, činnosti ve Skautském oddíle Velena Fanderlika, působení v Konfederaci politických vězňů ČR).

Snižující počet návštěv webového centra.
Se sníženou frekvencí nových článků, zpráv a informací začalo samozřejmě docházek k úbytku pravidelných i nových návštěvníků. V neposlední řadě zasáhla i skutečnost, že při vzniku tohoto webu, zde takové alternativní nezávislé skautské informační centrum nebylo. Naopak, bylo dlouhodobě mnohými skauty a novými skautskými organizacemi vyžadováno. Dnes, jak ostatní skautské organizace tak i mnohé oddíly a střediska mají vlastní webové stránky, a tak web Činu byl zákonitě méně vyhledáván a jeho původní služba se vytrácela.

Děkujeme všem, kteří se na provozu webového informačního centra ČINu aktivně podíleli, i těm skautům a přátelům skautingu, kteří tento virtuální server vyhledávali a navštěvovali.

Josef Přech – webmaster ČINu

P.S.

ČIN uvažuje o vydání webového archivu na CD. Web ČINu by tak mohli zájemci provozovat i bez jeho umístění a připojení na internetu – k provozu by jim stačil pouze klasický webový prohlížeč.