wz
 

Skautský oddíl Velena Fanderlika

 

 

 

 

    Nový nositel Řádu Stříbrného vlka

Za přítomnosti pozvaných hostů, představitelů moravského kraje a města Olomouc, zástupců katolické církve, vedení Junáka z Prahy (přítomen byl náčelník chlapeckého kmene, náčelní dívčího kmene a odstupující starosta Junáka), skautského lidu z různých města a oddílů i zaměstnanců sdělovacích prostředků, se v sobotu 16. června 2007 v biskupském sále slavnostně předávalo nejvyšší skautské vyznamenání Řád Stříbrného vlka (ŘSV). Obdržel ho akademický malíř, grafik, publicista a pedagog Mgr. Ladislav Rusek – Šaman. Předával se mu při příležitosti jeho osmdesátých narozenin.

Byla to radostná a důstojná událost. Program moderoval bratr JUDr.Jan Pečínka – Jambo, účinkoval zde mino jiné i pěvecký chrámový sbor, ozdobnou kulisu tvořili mladí skauti a skautky, vlčata a světlušky se svými historickými vlajkami skautských středisek. Bratru Šamanovi se dostávalo pochvalných slov oceňující jeho výtvarné dílo a menších darů. Také členové čestného Skautského oddílu Velena Fanderlika mu předali skromné ocenění, čestnou pamětní plaketu SOVF. Stejnou plaketu slavnostně předali i přítomnému novináři a vydavateli časopisu „Skautské listy“ bratru Ing. Zbyšku Pechovi, který se též dožívá osmdesátých narozenin.

V předsálí bylo připraveno pohoštění a menší výstavka Šamanových linorytů. Velká výstava jeho výtvarného díla byla předcházející den otevřena pro veřejnost v místním skautském domě. Veškerý slavnostní program v sále zachycovali písmem, kamerou a fotoaparáty přítomní novináři. V pondělním tisku se poprve objevily jejich články a pochvalné komentáře. Delší děkovný projev bratra Ruska – Šamana, který mluvil bez pomoci papíru a nevyhnul se podle své tradice ničemu co bylo a stále je nedobrého v našem skautském hnutí, byl odměněn dlouhotrvajícím potleskem a povstáním všech přítomných v sále.

Faktem zůstává, že vedení Junáka neprosadilo svého kandidáta na uprázdněné místo ve sboru nositelů ŘSV po zemřelém bratru Ing. Otakaru Veselém z Třebíče. Teprve změna stanov ŘSV podle rozhodnutí posledního sněmu Junáka upravila schvalování návrhů a k hlasům členů sboru přidala jako stejně platný hlas náčelníka chlapeckého kmene. A na tomto hlasu ztroskotávala jinak dodržená jednomyslnost návrhu vlastních členů sboru.

Téměř tříletá vytrvalost zvítězila a 24. dubna letošního roku připojil svůj hlas k návrhu vyznamenání pro bratra Šamana i náčelník chlapeckého kmene Junáka. Tak byl jednomyslně doplněn seznam jmen nositelů ŘSV na maximálně 12 žijících osob.

Nositelé Řád Stříbrného vlka jsou:

Miloš Blažek – Merkur
Ing. Pavel Holý – Katug
Ferdinand Föfer z Jaroměřic
Ing. Karel Lešanovský – Kay
Ing. Zbyšek Pecha z Brna
Ing. Miroslav Pergler – Dany
Jan Punčochář
Mgr. Ladislav Rusek – Šaman
Karel Skála – Atri
Jaromír Šimek z Tábora
MUDr. Rostislav Tománek
Zdeněk Zelený – Káďa

-Owigo-

 

Související články:

Záznam projevu »

Fotografické album »

Životopis »

Rozhovor s jubilantem »