wz
 

Skautský oddíl Velena Fanderlika

 

 

 

Členitá a majestátná architektura zámku Nižbor. V levé části nádvoří je vstup do stále skautské výstavní expozice Z historie českého skautingu

 

 

    Vernisáž skautské výstavy na zámku Nižbor

Ten kraj okolo Nižboru u Křivoklátu dobře znám pouze na lévém břehu řeky Berounky. Toulal jsem se zdejšími krásnými lesy okolo potoků Vůznice a Žlábku. Mám prochozenou oblast Chýnovského polesí, Přední a Zadní Muňavy ještě z doby kdy tábornické středisko Psohlavci zde mělo propůjčenou opuštěnou Krkavčí hájovnu. Kupodivu jsem nikdy nenavštívil bývalou skautskou rezervaci v Nižboru na druhém břehu Berounky.

Od pradávné doby, kdy v Čechách vznikly skautské Lesní školy (1923), byl velký sen pozdějšího světového cestovatele Franka Elstnera, aby zde vznikl stálý československý Gilwell Park Lesní školy. To se v roce 1932 zásluhou náčelnictva Svazu junáků skautů RČS podařilo. Nižborská skautská rezervace potom sloužila dlouhé roky českému skautskému hnutí. Konaly se zde skautské kursy, Lesní školy, jezdili sem tábořit skautské oddíly i družiny, skautská vlčata i vodní skauti organizovaní ve Svazu skautů. Správcem zde dlouhá léta byl tatínek spisovatele Františka Nepila, který dbal o pořádek a bezpečnost v rezervaci, vybíral od návštěvníků poplatek 50 hal. za osobu na den a 1 Kč za osobu a noc, vedl zápisy v návštěvní knize, atp. Bydlel s rodinou v hlavním dřevěném srubu a také obstarával táborníkům podle jejich přání různé nákupy.

O nižborské skautské rezervaci jsem četl a slyšel vyprávět u táborových ohňů. Viděl jsem ve starých časopisech pěkné fotografie z nižborského československého Gilwellu, ale nikdy mé kroky nezanechaly stopy na tomto slavném historickém místě.

Bylo dobrým nápadem br. Ivana Vápenky s přispěním činovníků Junáka z muzejní sekce Skautského institutu A. B. Svojsíka, že vyjednali, za významné přízně místní starostky paní Kateřiny Zuskové, v opraveném areálu zámku Nižbor prostor pro vytvoření stálé skautské expozice. Během několika měsíců, s pomocí místních i „přespolních“ skautů a sympatizantů, za vedením br. Ivana Vápenky byla tak v několika místnostech vybudována výstava „Z historie českého skautingu“. Část expozice je variabilní a předpokládá se, že bude tématicky měněna krátkodobými výstavami. Slavnostní otevření se konalo v sobotu 23. června 2007 u příležitosti 100. výročí založení světového skautingu.

Již před 11 hodinou k zámku stojícím na vysokém ostrohu nad romantickým údolím Berounky směřovali vzhůru mladí i starší skauti, vlčata, světlušky a pozvaní hosté. Někteří přijeli auty, autobusy nebo vlakem. Dostavila se i známá skautská kapela z Hradce Králového. Všichni v kapele byli ve skautských krojích, což se ale nemůže říci o všech přítomných skautech… Členům kapely bylo kolem 80 let a mezi nimi bylo přítomno i 12 účastníků čs. junácké výpravy z roku 1947 na světové Jamboree Míru ve Francii. Tenkráte tito mladí chlapci v soutěži 16 skautských kapel vyhráli první místo a hrát na hudební nástroje nezapomněli ani nyní. Byli (slovem současného mládí) super!!

Sešlo se zde také mnoho známých skautských osobností z různých krajů republiky. Dorazili i oldskauti až z Klatov a Zlína. Každý si našel čas promluvit se známými, s kterými se delší dobu nesetkal.

V zahajovacím čase – „hodině Há“ – zahrála kapela junáckou hymnu a k mikrofonu přistoupil bratr Vápenka, který srdečně uvítal přítomné sestry a bratry. Pozorně zúčastnění vyslechli projev paní starostky Kateřiny Zuskové z obecního úřadu, také poslance za místní kraj a paní ředitelku zámku Nižbor. Velký potlesk byl odměnou i místnímu divadelnímu herci, který z paměti převyprávěl kapitolu z knihy „Hoši od Bobří řeky“ o zálesáckém chlapci Royovi. Z přítomných osobností krátce promluvil spisovatel a bývalý politický vězeň Jiří Stránský a před mikrofonem se pak vystřídali i další řečníci. Pásku ke vstupu na výstavu, která se nachází ve třech místnostech, přestřihl místostarosta Junáka Jiří Navrátil, a otevřel tak prostor expozice pro návštěvníky vernisáže. Všechna čest, skautská výstava je výborná i na malém prostoru, a doporučujeme ji ke shlédnutí.

V hlavních prostorách zámku je možnost další prohlídky – bohaté expozice o Keltech, jejich životě a zvycích. Jsou zde i archeologické nálezy z několika objevených okolních hradišť – oppiduí, kde Keltové sídlili v 1. stol. před naším letopočtem. Součástí rozsáhlých výstavních prostor je i projekční sál s atraktivními výukovými programy.

Zaplněné nádvoří zámku, který ve svém majetku drželi až do roku 1929 Fürstenberkové, se časem zvolna vyprázdnilo. Účastníci slavnostní vernisáže odjížděli domů. Někteří si odváželi i Pamětní list a skleněné těžítko se skautskou lilií vyrobené v místní sklárně firmy Antonín Rückl a synové. Mnozí sice opouštěli zámek Nižbor za vydatných dešťových přeháněk, ale přesto s dobrým pocitem, že se výstava podařila a její zahájení bylo skvělé.

Z naší pražské družiny SOVF byli na slavnosti přítomni: Aquila, Camel, Bizon, Medvěd, Owigo, Prášek, a Vláďa Stöhr ze Středomoravské družiny SOVF.
-Owigo-