wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

 

 

 

    XI. sněm Skautského oddílu Velena Fanderlika

Setkání členů SOVF z České republiky, Slovenské republiky i z ciziny se uskuteční v Kokorách u Přerova ve dnech 14.–l6. září 2007.
 

V sobotu l5. září se v Kokorách v 8 hodin zahájí XI. sněm SOVF. Sněm má na další dva roky zvolit nové vedení čestného Skautského oddílu Velena Fanderlika. Přípravu a tradičně slavnostní zahájení sněmu si vzali na starost členové Středomoravské družiny. Sněm bude podle našich stanov usnášení schopný, pokud se dostaví jedna třetina členů žijících v ČR. Mělo by být povinností každého člena, pokud mu to jeho zdravotní stav jen trochu dovolí, aby se sněmu zúčastnil a překonal zdravotní, případně i dopravní potíže. Noclehy a strava jsou zajištěny.