wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

 

 

 

    Opis dopisu od sestry oldskautky Jiřiny Petřekové

Jiřina Petřeková-Renlová se prvního července letošního roku dožila 99 let svého života. Žije u své dcery a pravděpodobně je v České republice nejstarší žijící oldskautkou. Její manžel kaplan ThDr. Vladimír Petřek (1908–1942) ukrýval a zásoboval jídlem v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje čs. parašutisty z Anglie pověřené atentátem na zástupce říšského protektora Reinharda Heydricha.

 

 

Praha, 9. července 2007

Milí přátelé!

 

Upřímně Vám děkuji za milé přání k mým devětadevadesátinám, která tak rychle uběhla.

 

Těší mne, že se skautské hnutí probouzí opět k životu a jeho zásady tak pomohou znovu k obrodě myšlení dnešní mládeže, protože duchovní devastace lidstva v minulém století velmi ohrožuje stabilitu života na této planetě Zemi. Zvláště povážlivé jsou zhoršující se postoje k životu značného počtu dětí a mládeže. Snad by bylo dobré, kdyby ve školních třídách byla vyvěšena tabla se skautskými zásadami.

 

Též by prospělo nešťastným dětem v různých dětských domovech a ubytovnách, kdyby se tam, po dohodě s příslušnými institucemi, mohlo dětem o sobotách a svátečních dnech zhodnotit přátelstvím, výlety a různými hrami, volné chvíle. A též vědomí, že nejsou opuštěny. Také pro Vás, kteří jste žili s rodiči, by to byl životní přínos. Zauvažujte o této možnosti.

 

Ve vzpomínce na pospolitý život ve skautingu Vás zdraví

a vše dobré přeje

Jiřina Petřeková-Reinlová

 

 

Děkujeme sestře Jiřince za celoživotní touhu uplatňovat skautské ideály.