wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

Připíjíme na tvé

zdraví, bratře Kope,

na rodinnou pohodu

ve tvém vigvamu

a na úspěch tvých

životních aktivit.

 

 

    Z galerie členů čestného SOVF Jiří Kopecký - Kopem

Až budeme na listopadové schůzce pražské družiny (15. 11. 2007) pozvedat k přípitku sklenku červeného vína na zdraví, štěstí a dlouhá léta oslavencům, naše přání zaletí i do Kolína k bratru Jiřímu Kopeckému - Kopemu ze Sázavské družiny SOVF, který den před naší družinovou schůzkou oslavil svých osmdesát let života. 

Na skautskou stezku vstoupil před válkou na podzim roku 1938, v kolínském 4. oddíle Junáka, jako 11letý skautík. Do likvidace Junáka německými okupanty v roce 1940 stačil se stát rádcem družiny. Plně se do skautské činnosti vrhl po osvobození ČSR a skončení světové války. V roce 1946 absolvoval Lesní školu ve Vlastějovicích, složil vůdcovskou zkoušku a stal se vůdcem 4. chlapeckého oddílu Junáka v Kolíně. Letní oddílové tábory vedl do roku 1948 u Doubravky, Potštejna a na Českomoravské vrchovině u Pelhřimova.

To se již nad činností Junáka stahovala politická mračna věštící zákaz skautingu. V roce 1949 a 1950 se zúčastnil jako vedoucí junácké mládeže na šumavských brigádách, kde mimo půldenní práce v lese nebo na loukách, při sušení a odvozu sena, se prováděl v táboře normální program a výcvik. Od roku 1949 se zapojil do skupiny kolínských studentů okolo Miloslava Moravce, která patřila do nelegálního Kruhu PhDr. Františka Pavla Křivského. V roce 1952 když PhDr. Křivského zajistila a vyšetřovala Státní bezpečnost, prozradil i jména členů a činnost kolínského kroužku Miloslava Moravce.

To již byl bratr Kope v základní vojenské službě a sloužil jako nespolehlivý občan u PTP Měl za sebou i výslechy bezpečnostních orgánů StB, když mu při šumavské brigádě odešli dva starší skauti ilegálně do Bavorska. Na jaře roku 1968 obnovil činnost svého 4. oddílu Junáka v Kolíně. Ve stejném roce tábořil s hochy ze „čtyřky“ opět na Doubravce. Ve skautské činnosti pokračoval dál i přes sovětskou okupaci v srpnu 1968. Do zrušení Junáka komunistickým kolaborantským režimem stačil v roce 1969 s oddílem vybudovat letní skautský tábor u Štěrbova a v létě 1970 u Zbýšova.

Po 19 letech skautské odmlky, začátkem roku 1990, obnovuje bratr Kope znova činnost Junáka na okrese Kolín, a to ve funkci okresního výchovného zpravodaje. Dnes je členem významného Svojsíkova oddílu a také čestného Skautského oddílu Velena Fanderlika.

Připíjíme na tvé zdraví, bratře Kope, na rodinnou pohodu ve tvém vigvamu a na úspěch tvých životních aktivit.

Owigo