wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

 

    Prapor SOVF posvěcen

Byla to šokující zpráva o nešťastné události, že vyhořel byt našeho praporečníka a s ním náš historický prapor oddílu, ze kterého zbylo jen žalostné torzo. Co teď? Sněm za dveřmi a prapor, respektive jeho náhrada v nedohlednu. Dotazy na možnost vyšití nového praporu u potenciálních dodavatelů měly neradostné odezvy. Finanční požadavky byly nad naše možnosti. Požadavek na vysvěcení nového praporu se mohl zdát poněkud předčasný, ale riskl jsem to a s důvěrou zavolal našeho bratra, arcibiskupa Karla Otčenáška.

Od té doby, tak samy od sebe se dostaly všechny starosti okolo praporu do jiné dimenze. Podařilo se nám dostat tip na jeptišky v Hradci Králové, které vyšívají kněžské ornáty. Shodou okolností jela sestra Jitka do těchto míst a nabídla se, že možnosti projedná. Výzva k bratrům a sestrám o mimořádný příspěvek na prapor se setkala s příznivým ohlasem. V archivu jsme vyhrabali vzorový plánek původního praporu; barevný vzorník jsme hravě sestavili a výroba mohla začít. I prognóza finančních nákladů byla příznivá. Ke čtyřem stávajícím vyznamenáním: Stříbrná syrinx od exilových skautů, Kříž třetího odboje, medaile „Pravdou ke svobodě“ od Zpravodajské brigády, Pamětní medaile k 55. výročí ČSBS, přibyla další ocenění. Stříbrná medaile III. odboje od KPV, Pamětní medaile PTP – VTNP a stuha za spolupráci s PTP, medaile Politický vězeň od Vojenské sekce KPV ČR a Pamětní medaile Sdružení Českého národního povstání, za významnou spolupráci. Ještě nemáme prapor, ale br. Ducháček už vyrábí závěsy na medaile a upravuje novou žerď k pohodlnějšímu zavěšení praporu. Všichni doufáme, že se vše stihne a do konce srpna bude vše, jak má být. Konečně nadešel den „D“ a svěcení praporu dostalo reálnou podobu. Zavolal jsem Otci Karlovi a vše bylo najednou až neskutečně snadné.

Na 29. srpna 2007 nám Otec Karel zajistil v Apoštolátu „Fatima“ v Koclířově u Svitav nejen prohlídku celého areálu Apoštolátu, ale i mši svatou a následné posezení s pohoštěním. Určení pracovníci Apoštolátu se nám vskutku bezezbytku věnovali. Mše svatá, konaná v nádherném prostředí místního kostelíka, brilantní kázání Otce arcibiskupa Karla Otčenáška – vše úchvatné, unášející, posvátné a povznášející ducha. Prapor je vysvěcen a já jen mohu a musím poděkovat všem, kteří finančně přispěli a všem, kteří k úspěchu této akce věnovali nevšední úsilí. Zvláštní díky, bratrské díky vám, sestro Jitko, bratře Ducháčku a Tobě, náš bratře arcibiskupe Karle.

Camel