wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

Jako hosté sněmu byli přivítáni: starostka obce Kokory pí. Zittová, kpt. P. Kníchal za duchovní službu AČR, p. Bakalík z MěÚ Přerov, p. Bezděk za KAN, p. Skopala za Sokol, bratr Pečínka za Junáka Velký Týnec, br. Schwansberger z Brodku a bratr Vondráček za Svaz skautů a skautek ČR, za předsednictvo KPV bratr plk. Macek.

 

 

    Ze zápisu XI. sněmu Skautského oddílu Velena Fanderlika

XI. sněm SOVF proběhl ve dnech 15–16. září v Kokorách u Přerova. Připravovala jej Středomoravská družina skautského Fanderlikova oddílu.

Již v pátek 14. září sjížděli se vzdálenější účastníci sněmu, aby se registrovali, ubytovali a volný čas věnovali diskuzím či procházkám po okolí. Dostavili se i členové oddílu z Rakouska, Švýcarska a Slovenska.

Druhý den v sobotu byl XI. sněm SOVF zahájen tradičním a slavnostním způsobem, Jako hosté sněmu byli přivítáni: starostka obce Kokory pí. Zittová, kpt. P. Kníchal za duchovní službu AČR, p. Bakalík z MěÚ Přerov, p. Bezděk za KAN, p. Skopala za Sokol, bratr Pečínka za Junáka Velký Týnec, br. Schwansberger z Brodku a bratr Vondráček za Svaz skautů a skautek ČR, za předsednictvo KPV bratr plk. Macek. Hosté v krátkých zdravicích pozdravili jednání sněmu a kpt. P. Kníhal požehnal XI. sněm SOVF po přečtení poselství Sv. Otce ke 100. výročí skautingu.

Houslové duo absolventek konzervatoře zahrálo několik hudebních ukázek. Bratři Camel a Owigo slavnostně předali pamětní plakety SOVF p. Bakalíkovi, Bezděkovi a Skopalovi. Pan Bezděk potom dekoroval prapor SOVF stuhou a medailí KAN.

Krátké diskuzní příspěvky přítomných:
Bratr Maleček ze Slovenské družiny – vzpomínka na věznění a vyjádření lítosti nad rozpadem Československa
Bratr Akela ze SMD – vzpomínka na pobyt v Leopoldově
Bratr Bor ze SMD – vzpomínka na osobní setkání s TGM
Bratr Albi ze SMD tlumočil pozdrav z Kanady od bratra Akiho, vydavatele Kanadských listů

Sestra Jitka z PD četla zprávu z internetových stránek Komunistického svazu mládeže, a sněm na základě přečteného odsouhlasil vypracování stížnosti na KSM a její podání na Vrchní zastupitelství v Praze.

Sněm vzal na vědomí zprávu o činnosti oddílu od X. sněmu v Roudnici nad Labem, schválil pokladní zprávu hospodáře oddílu a dále i zprávu revizní komise. Následovala přestávka na oběd a tohoto času mnozí využili i k zakoupení Almanachu XI. sněmu, pamětního kovového odznaku sněmu, pohlednic a známek s přetiskovým kuponem sněmu a podobně.

Ve svém odpoledním jednání sněm zvolil nové vedení SOVF na další dva roky činnosti. Vůdcem oddílu byl zvolen bratr Karel Plocek - Camel z PD, prvním zástupcem vůdce bratr Libor Hanák - Noe ze SMD, druhý zástupce vůdce sestra Anna Punčochářová - Anny z PD, hospodář oddílu bratr Josef Zindr - Vlk lesní z PD, předseda RK bratr Josef Dušek - Dušan z PD. Tajemníkem oddílu zůstává bratr Karel Snětina - Kája z PD.

Po skončené volbě nového vedení oddílu následovala diskuze k různým aktivitám oddílu. Předně to byla práce na sestavení Almanachu SOVF – zasílání příspěvků do konce ledna 2008. Bratr Camel podal informaci o Ústavu pro studium totalitních režimů. Sněm oddílu navrhl svého kandidáta do Rady této instituce. Bratr Owigo podal informaci o činnosti dokumentační skupiny SOVF – sborník Polom a causa Pavel Křivský je připraven do tisku, cca 50 stran textu, 500 příloh z archivu MV, na 70 % je zpracován případ plzeňského střediska „Šedá Střela“, v plánu je zpracování účasti pražských skautů při pokusu o státní převrat v roce 1949 (sestra Dagmar Skálová -Rakša a spol.) Snaha dokumentační skupiny při vydáváni sborníků tiskem uvízla na finančních problémech.

Bratr Fárber - Akela ze SMD shrnul vlastní zkušenosti ze zpracování historie II. a III. Odboje, nedoporučuje užší spolupráci se Svazem bojovníků za svobodu, kde je mnoho bývalých komunistů. Bratři Harden, Albi a Camel poukázali na obsazení mnoha míst ve státní správě bývalými komunisty a lidmi spjatými s bývalým režimem, z toho plyne často nemožná spolupráce s nimi, totéž platí i v Junáku... Bratr Dali vznesl dotaz, proč SOVF nepodává návrhy na státní vyznamenání. Bratři Harden a Vlk Akela ze Sázavské družiny podali zprávu s důrazem na účast při uctění památky škpt. Morávka a gen. Mašína v Kolíně. Bratr Bobr ze Slovenské družiny podal sněmu zprávu o činnosti jejich družiny – aktivně pracuje ve slovenském skautském hnutí. Bratr Stopař ze Slezské družiny ve své zprávě zdůraznil organizování oslav 60. let mohyly na Ivančeně. Bratr Vlk Akela ze Sázavské družiny oznámil, že do jejich družiny se hlásí a žádá o členství bratr Milan Paumer z odbojové skupiny bří Mašínů.

Bratr Camel zahájil diskuzi na téma pořádání XII.sněmu SOVF. Bratr Stopař zjistí podmínky konání sněmu na Rajské boudě v Malenovicích v okresu Frýdlant nad Ostravicí. Do 15. října podá zprávu vedení oddílu. Bratr Vlk Akela ze Sázavské družiny zjistí možnost pořádní sněmu v Kutné Hoře. Na oddílové radě v Brně počátkem února 2008 bude o XII. sněmu rozhodnuto. Bylo poděkováno organizátorům XI. sněmu SOVF a odstupujícímu vedení oddílu za vykonanou práci.

Ve večerních hodinách bylo přečteno a odsouhlaseno „Usnesení XI. sněmu SOVF.“ Vytvořil se gillwelský kruh a za pomoci reprodukované hudby se zazpívala skautská večerka. Poté bylo obřadně ukončeno jednání sněmu. Večer po večeři probíhala ještě neformální diskuze přítomných členů SOVF a účastníci světového skautského Jamboree v Anglii vyprávěli o svých zážitcích z této akce.... Ráno 16. září byla na pořadu už jen snídaně, pro zájemce návštěva Muzea Jana Amore Komenského v Přerově či Ornitologické stanice a pak už rozjezdy do svých domovů...

Zápis ze sněmu SOVF provedl bratr Noe, pro časopis upravil Owigo.