wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

Byl to skromný, ochotný a spolehlivý bratr, který zanechal za svou skautskou činností nesmazatelnou

stopu

 

 

    JIŘÍ OKTÁBEC - Grizzly (*8.10.1926, †3.12.2007)

Poznával a miloval přírodu, brdské lesy i krásu našich řek. Snad i proto od svých 16 let šel ve stopách Setonova woodcraftu.

Stal se členem 4. skupiny KČT v Praze na Smíchově. Tato skupina Klubu českých turistů nesla název „Střela“ a vedl ji bývalý člen v roce 1940 zrušeného Junáka, Josef Zikán - Bobr. Koncem roku 1944 byl již jeho zástupcem. Bylo mu 18 let a získal zde svou přezdívku Grizzly. Tříleté období 1945–1948 nachází Grizzlyho jako vůdce 154. oddílu Junáka ve středisku Hiawatha v Praze na Smíchově.

V roce 1948 se seznámil se skupinkou bývalých členů 38. vodního oddílu Junáka, který byl komunisty zrušen a který tajně dál vedl Karel Vinecký - Windy. Krátkou dobu do nástupu své vojenské základní služby (1950) mu pomáhal s vedením oddílu. Z vojny se vrátil do civilu v roce 1952 a zjistil, že mnozí známí hoši z oddílu jíž odešli a kolem Windyho se vytvořila nová roverská družinka, která svou činnost přesunula do bývalé Sokolské loděnice na Zlíchově.

Tehdy tato loděnice patřila tělovýchovné jednotě Stalingrad. Zde roveři kolem Windyho obnovili činnost vodáckého oddílu mládeže. Připojily se k ním i dvě družiny děvčat z bývalého l0. dívčího oddílu Junáka. Vytvořilo se tak ilegální skautské středisko, které vedl Karel Vinecký a Jiří Oktábec se stal jeho zástupcem.

Začátkem roku 1955 došlo k zatčení členů roverské družiny, k výslechům a 9. dubna 1955 byli roveři postaveni před Krajský soud v Praze a odsouzení k dlouholetým trestům pro velezradu a další trestné činy. Karel Vinecký byl odsouzen na 12 let a Jiří Oktábec na 11 let ztráty svobody. Ostatní roveři dostali tresty mírnější. Odvolací Státní soud v Praze jim však trestnou činnost překvalifikoval na podvracení republiky, některým roverům na sdružování proti republice a tresty všem podstatné snížil.

Jiří Oktábec i se svým rodným bratrem Luďkem si tresty odpykávali v uranových dolech a v trestaneckých lágrech Rovnost a Mariánská na Jáchymovsku. Zde Grizzly poprvé navázal kontakt s odsouzenými členy junáckého střediska Ostříž z Prahy. Oba bratři Oktábcové byli 29. prosince 1959 propuštěni na částečnou amnestii, podmíněně na svobodu.

Na svobodě se Grizzly oženil a založil si rodinu. Udržoval přátelské vztahy i s členy Ostříže a v roce 1966 také s Josefem Zikánem, který v Praze oficielně vedl mládež v tábornickém středisku Psohlavci. Obnova činností Junáka na jaře roku 1968 nachází Grizzlyho ve vedení 34. oddílu Junáka ve středisku Ostřiž. Jeho bratr Luděk po 2l. srpnu téhož roku odchází do exilu.

Komunisté i v řadách Junáka v roce 1970 v okupovaném Československu opětovně zlikvidovali skautskou činnost. Grizzly jako mnozí činovníci bývalého Junáka byl sledován StB a tak se raději žádných aktivit nezúčastňoval. Od začátku roku 1990 se ale znovu zaregistroval ve skautském středisku Ostříž a zastával zde funkcí zpravodaje OS a instruktora na dřevořezbu, kovotepectví, grafiku a kresleni. Začátkem roku 1999 byl přijat za člena pražské družiny čestného Skautského oddílu Velena Fanderlika.

Byl to skromný, ochotný a spolehlivý bratr, který zanechal za svou skautskou činností nesmazatelnou stopu.
 

Owigo