wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

Mgr. Michal Basch

 

 

    Mgr. Michal Basch, (*24. 4.1935 – †9. 2.2008)

V pátek 15.února 2008 dopoledne, ve velké obřadní síni strašnického krematoria, se naposledy rozloučila s Michalem Baschem jeho rodina, přátelé, známí, spolupracovníci a kamarádi. Že odešel na věky dobrý a čestný člověk, milovaný otec rodiny, bývalý starosta městské části Praha 2, spolehlivý politik, sportovec, vodák, turista a skaut.

Svědčila o tom zaplněná obřadní síň, přes dvacet velkých věnců a nepřehledný počet kytic s květinami, čestná stráž u rakve členů historického spolku Vltavan, a v síni krojovaná skupina členů tohoto spolku se svým spolkovým praporem. Přítomní byli i různí činovníci Junáka v civilu i v kroji, a také uniformovaní členové pražské družiny čestného Skautského oddílu Velena Fanderlika se svou vlajkou. Dva krátké projevy vzpomněly života Michala, čtyři známé anglické písně a na konec skautem zatroubená skautská večerka zakončila smuteční obřad.


Michal Basch byl členem mnoha institucí, společenských organizací a též členem čestného Skautského oddílu Velena Fanderlika. Po dobu činnosti v roli starosty Praha 2 (1998–2006) byl skautům vždy nápomocen. Snad i proto je dobré připomenout skautské curriculum vitae Michala Basche, který měl mezi skauty přezdívku Míša. Poprve poznal skauting v roce 1945, když ve svých 10letech vstoupil do skautského oddílu při St.Georgés school v Jeruzalemě. Do Palestiny se dostal před světovou válkou s rodiči, kteří se vystěhovali z nebezpečné Evropy. Po skončení války, v roce 1947, byl Michal s rodiči již v Československu a vstoupil v Praze do 250. oddílu Junáka. V březnu 1948 skládá svůj skautský slib, který mu byl jakým si navigačním majákem po celý jeho život. Než komunistický režim zakázal v roce 1949 skautskou činnost Junáka, stačil vstoupit na palubu 6. oddílu vodních skautů (VS) v Praze. Od roku 1950 spolu s profesorem Vorlem na anglickém gymnáziu v Praze shromáždili kolem sebe „sirotky“ skauty, ymkaře a další studenty jejichž organizace a spolky komunisté zakázali a zrušili. Postupně spolu organizovali, pod hlavičkou školy, různé vodácké, turistické a sportovní akce. Založili si tak vlastní oddíl, který později fungoval pod hlavičkou Sokola Braník a od roku 1957 v tělovýchovné jednotě Slavoj Praha. Měli k dispozici svou loděnici a chatu v Krkonoších, do které v zimním období pořádali lyžařské zájezdy. Nedaleko od nich, do své chaty Skočky, jezdili na jarní a zimní prázdniny členové z Yachtklubu TJ. Slavoj Vyšehrad, se kterými se dobře znali z různých společných akcí, ze softbalu a podobně. To vedlo v roce 1962 k tomu, že z Yachtklubu přešel chlapecký oddíl (což byl „zakuklený“ 5. oddíl VS, který po nuceném politicky motivovaném vystěhování svého vůdce a zakladatele, spisovatele a redaktora Jaroslava Nováka – Braťky z Prahy, v roce 1953 do okresu Ústí nad Labem, vedl bratr Josef Švec - Švígo) do odboru turistiky TJ. Slavoj Praha.


Přechod oddílu sjednávali Švígo a za Slavoj Praha Michal Basch.


Michal Basch – Míša se potom stal členem kapitanátu vodní Pětky. Turistický odbor se postupně rozšířil o mládež ve věku vlčat, světlušek a skautek a až do roku 1990 téměř nepřetržitě vedl tento konglomerát za Slavoj Praha . Podařilo se jim proplouvat nástrahami „bez ztráty kytičky“, i když některé kontakty s režimem byly silně konfliktní. Po roce 1990 předali obnovenému Junáku čtyři dobře fungující oddíly mládeže. Bratr Michal Basch - Míša od roku 1991 byl organizačně členem 9. oddílu oldskautů při 5. přístavu VS, ale hlavně byl činný v neformální aktivitě bývalého 6. oddílu VS. Závěrem jeho skautského životopisu lze napsat, že svůj skautský slib splnil ve svém životě na 100 % a má také velkou zásluhu na tom, že 5. oddíl vodních skautů v Praze, patřící historicky k pilířům českého skautingu, který od svého založení 15. 3. 1913 skautskou činnost nepřerušil ani za německé okupace, nepřerušil ji ani za komunistů!

Owigo