wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

 

    Mene Tekel (2009 – III. ročník)

Praha budě opět týden žít festivalem proti totalitě, zlu a násilí, který přináší výstavy, besedy, setkání s pamětníky, kolokvia, dokumenty a koncerty. Jménem vedení SOVF si Vás dovolujeme pozvat na akce festivalu na jejíž účast se členové pražské družiny SOVF dohodli:

23. února 2009, pondělí, Karolinum UK, začátek 13:00 h – vernisáž

Devítidílný výstavní projekt „Arogance moci“

(Naše vlajka bude ve stojanu, česká televize.)

23. února 2009, pondělí, Staroměstské nám. začátek 15:00 h – demonstrace

Demonstrace proti totalitě, zlu a násilí. Z balkonu paláce Kinských promluví předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR MUDr. Naděžda Kavalírová, primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém, místopředseda Ekumenické rady církví Mgr. Josef Červeňák, prezident mezinárodní asociace bývalých politických vězňů a obětí komunismu Jure Knezović. V programu zazní muklovská hymna a báseň Jiřího Herzingera.
(Na balkoně budou sokolové s praporem a my s vlajkou: Dušan, Vlk lesní, hledáme třetího v kroji, ostatní krojování i v civilu účast mezi demonstranty.)

24. únor 2009, úterý, Újezd, začátek 18:00 h – vzpomínka na oběti komunismu

V předvečer výročí komunistického převratu v roce 1948 se uskuteční vzpomínka na oběti tohoto režimu. Promluví rektor UK Václav Hampl a Mons. František Radkovský, biskup plzeňský.

 

24. únor 2009, úterý, kino Ponrepo, Bartolomějská ulice, začátek 20:00 h – projekce
Vstupné vybírá kino Ponrepo (vstup zdarma? pro skauty reservováno 20 míst).

FILMOVÝ PROGRAM:

 

    Skauti v Čechách — neznámé filmové dokumenty o životě skautů od roku 1915 do roku 1947 a setkání s Jaroslavem Foglarem v roce 1966. 
 

    Jarní dny pražských junáků — skautů v Klamovce (Lucernafilm, 1915) — němý film. Květen 1915 — pražští skauti předvádějí své dovednosti v parku na Klamovce veřejnosti. Mezi hosty je A. B. Svojsík, zakladatel skautingu u nás a místodržitel v Čechách Maxmilián von Coudenhove

 

    Pojď s námi! (AB, 1937) režie: Jiří Weiss. Jeden den od budíčku až k večernímu táboráku ve skautském táboře v jižních Čechách.

 

    Ve skautském táboře (KF Praha, 1947) režie: Vladimír Čech. Život v letním táboře. Ve filmu vystupuje 2. oddíl vodních skautů a 107. a 108. oddíl z Prahy XIX.

 

    Tábor Černého delfína (Filmové studio Gottwaldov, 1966) — režie: Hynek Bočan. Kronika prázdninového tábora Hoši od Bobří řeky, vedeného Jaroslavem Foglarem.

 

Beseda s diváky25. února 2009, středa, Nerudova ul., začátek 10:00 h – pietní shromáždění

Pietní shromáždění u pamětní desky Senátu PČR. Připomenutí 61. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad dne 25. února 1948.
(naše vlajka: Dušan, Mánek, Vlk lesní, ostatní v kroji i v civilu mezi účastníky)