wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

 

 

    CESTY VÍRY

    Zlatá sekyra – Duchovní základy skautingu

Sekyra zatnutá do polena je symbolem skautské práce. Zlatá sekyra, o které dokumentární film M. Šandové vypráví, sice není zlatá, ale jenom bronzová, vzácná ale je, neboť se stala symbolem tradice Ekumenické lesní školy. Na topůrku má vypálenou řadu letopočtů od roku 1946 s vynucenými přestávkami období totality. Ekumenická lesní škola je v českém skautském hnutí spojena s péčí o duchovní základ skautingu, bez kterého by se toto hnutí mohlo snadno stát pouhou turistikou, adrenalinovým sportem nebo jen běháním po lese. Nový vůdce Ekumenické lesní školy, Radek Konečný, skautským jménem Padé, navazuje na práci, kterou vykonali jeho často stateční předchůdci. Například bratr Merkur, občanským jménem Miloš Blažek, strávil v komunistickém vězení pět let za vedení skautského oddílu. Od roku 1989 vyrostly ve skautském hnutí nové generace lidí, kteří přijali skauting jako životní styl od dětství do dospělosti. Oldřich Vybíral, skautským jménem Tačud, jako učitel vnímá skauting jako výchovu charakteru. Na letošních táborech skládají své sliby světlušky, vlčata i skauti. Zapalují slavnostní ohně ve jménu moudrosti, síly, krásy a lásky. Učí se rozumět skautskému pozdravu. Proč palec překrývá malíček, proč silnější má chránit slabšího. Co vlastně znamená tolik diskutovaná část skautského slibu: sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce. Odkaz staleté tradice skautingu je výzvou pro každou přicházející generaci.

 

Duchovní základy skautingu – režie filmu M. Šandová

Zdroj: Česká televize (pořad je vysílán 19. 9. 2010, ČT 2, 17.55 h)