wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

 

 

 

 

 

    Poděkování

 

Sestry Jitka Radkovičová - Tiki a Zuzka Nováková postupně zpracovaly sborníky Skautský oddíl Velena Fanderlika - svědomí českého skautingu (kolektiv autorů 2009), Komunismus a skauti-komunisté (autor Karel Lešanovský - Kay 2009), Na cestu k Hoře (autor Zdeněk Navrátil - Fetišek 2010) a Skauting můj život a poslání (autor Jiří Čejka - Péguy 2011). Všechny tyto texty jsou dostupné i na CD u autorů a sestry Jitky Radkovičové.

Jako autoři si aktivity sester Radkovičové a Novákové velmi vážíme a jsme přesvědčeni, že svým počinem výrazně prospěly našemu skautskému hnutí.