wz

 

 

Články

 stránka |4| |3| |2| |1|

 

Svatojiřská výprava na lomy u Mořiny

24. duben 2006. Je jaro, svátek sv. Jiří, kdy vylézají z děr hadi a štíři. Ze svých domovů vylezli i účastníci naší výpravy. Jejím cílem je bývalý trestanecký lom Mexiko, kde za vlády komunistů byl trestní lágr politických i kriminálních vězňů. Sraz máme na konečné stanici Metra B na Zličíně, odkud jedeme (za 14 Kč) autobusem MHD č. 311.

celý článek »

 

 

Hra komunistické tajné policie o Velena Fanderlika

Spisy komunistické Státní bezpečnosti, uvolněné v poslední době badatelům, ukazují na to že její pozornost věnována likvidované české skautské organizaci, jejím představitelům a vůdcům, trvala, v různé intenzitě, až do pádu totalitního režimu, tedy do roku 1989. Zájmu Státní bezpečnosti, jejich agentů a spolupracovníků, nezůstala ušetřena žádná známější osobnost českého skautingu – ať už byla v té době ve vězení, na svobodě nebo v exilu.

celý článek >

 

 

Cesta za filmem Píseň mládí

Něco málo z historie strastiplné cesty prvního československého skautského filmu. Filmu, který se za svým divákem nikdy nedostal. Nebylo mu souzeno uspět protože se zrodil do doby která ho zdeformovala a zneužila…

celý článek >

 

 

Projev vůdce SOVF

Projevu vůdce Skautského oddílu Velena Fanderlika který byl přečten na slavnostním shromáždění u pamětní desky Velena Fanderlika na Šilingrově náměstí v Brně dne 4. února 2006

celý článek >

 

 

Projev nového vůdce SOVF

Skautský oddíl Velena Fanderlika zvolil na 9. sněmu konaném 9.–10. září 2005 v Pardubicích-Rybitví svého nového vůdce. Předkládáme Vám text inauguračního projevu Ing. Jiřího Čejky DrSc. - Péguy

celý článek >

 

 

Za vše, co je ve mně dobrého, vděčím skautingu

Tato slova výtvarníka Jana Kristoforiho použil v úvodu své rozsáhlé úvahy Ing. Jiřího Čejky DrSc. - Péguy, který ji přednesl při příležitosti 10. výročí oficiálního založení Skautského oddílu Velena Fanderlika  na VIII. sněmu SOVF  pořádaného 4.–5. září 2004 v Kolíně.

část úvahy > si můžete zobrazit a přečíst

celou úvahu > si můžete stáhnout ve formátu PDF

 

 

Velen Fanderlik – starosta exilového skautingu

V roce 1939, po nacistické okupaci Československa uprchl Velen Fanderlik do Francie a po její porážce do Anglie. Nejprve sloužil v důstojnické hodnosti u bojové dělostřelecké jednotky. Později byl přidělen do právního oddělení exilového ministerstva obrany v Anglii. I v těchto těžkých válečných dobách neztrácel skauting místo v jeho srdci. Velen Fanderlik obracel na okupované Československo a skauty v něm pozornost anglické veřejnosti, pořádáním putovních výstav přibližujících krajinné zajímavosti naší vlasti a činnost skautů v předválečné republice. Spolu s dalšími skauty, soustředěnými v útvarech naší západní armády, organizoval besedy s anglickými skauty a rovery…

celý článek >

 

 

Články

 stránka |4| |3| |2| |1|