wz

 

 

Články

 stránka |4| |3| |2| |1|

 

Poslední pocta

Bratr František Bobek - Stopař pocházel z dělnické rodiny. Jeho maminka byla pomocnou dělnicí a jeho tatínek byl řidičem u ČSAD. V roce 1945, když bylo Františkovi 13 let, přihlásil se v Praze-Michli do skautského 177. oddílu Junáka. O dva roky později přešel do 145. junáckého oddílu v Praze Strašnicích. Skauting se stal jeho celoživotní láskou…

Celý článek »

 

 

Jáchymovské peklo

V sobotu 27. května 2006 odjela část členů pražské družiny Velena Fanderlika autobusem KPV na 17. ročník pietního shromáždění bývalých politických vězňů – Jáchymovské peklo.

celý článek »

Plzeňský biskup František Radkovský se nemohl osobně zúčastnit a tak poslal bývalým politickým vězňům na pietní shromáždění v Jáchymově dopis…

dopis »

 

 

Mladý skaut na válečné stezce

Klukovsky konspirativní počínání dětí zaujalo pana řídicího. Tento syn bohatého statkáře, povoláním ředitel školy v době prázdnin udal kluky gestapu – pro jemu nejasnou podezřelou činnost. Z hlediska vyššího principu mravního je to nepochopitelné…

celý článek »

 

 

Eduard Marek – kluk ze Žižkova

Ve svých 17letech vstoupil do skautského katolického sboru Legio Angelica. O rok později v letním táboře na Šumavě v Kunkovicích u Čachrova skládá svůj skautský slib, který ovlivní jeho budoucí život. Splňuje zde i rádcovské zkoušky a tak po táboře vede na Žižkově úspěšně družinu Čápů ve sboru Legio Angelica…

celý článek »

 

 

Pietní shromáždění na čestném pohřebišti politických vězňů

Je sobota 20. května 2006, scházíme se před desátou hodinou v areálu hřbitova u krematoria v Praze - Motole. Z pražské družiny SOVF je přítomen bratr Stopař s vlajkou našeho oddílu, bratr Grizzly, Camel, Hroznýš, Owigo, v civilu je zde bratr Mirajz, Káďa, a Kyslík. V obřadní síni krematoria se koná pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu…

více »

 

 

Bonnyho skautská košile

František Falerski – skautingem zapomínaná osobnost. Schůzka pražské družiny SOVF přinesla, vedle obvyklé přátelské pohody, jedno velmi zvláštní, dojemné překvapení. Pod obrázek presidenta Masaryka někdo – je třeba mu za to vyslovit poděkování a obdiv – rozvěsil temně zelenou skautskou košili. Pod košilí, na malém stolečku, stála černá urna a u ni zapálená svíčka. Ostatky v urně, stejně jako skautská košile, patří jednomu z nejlepších mužů své doby a své generace. Košili nosil František Falerski, skautsky řečený Bonny a tak také známý i mezi politickými vězni komunistických časů.

celý článek »

 

 

Články

 stránka |4| |3| |2| |1|