wz

 

 

Články

 stránka |4| |3| |2| |1|

 

Nejstarší žijící oldskautka v ČR (30. června 2007)

Z vyprávění svého vůdce vědí, že parašutisty v kryptě chrámu ukrýval a zásoboval jídlem kaplan ThDr. Vladimír Petřek (1908–1942) a také, že v době Československé republiky, sympatizoval se skautským hnutím a jeho manželka Jiřina byla aktivní ve Svazu skautů a skautek RČS v Olomouci. Vladimír Petřek působil i v pražské YMCE…

Více »

 

 

Reinlovi a olomoucké skautské hnutí (30. června 2007)

Po vzniku Československé republiky, s rozmachem jejího společenského a politického života byl v Olomouci založen Svaz skautů. Mezi jeho zakládajícími členy, ve sboru zakladatelů skautského hnutí byl vedle starosty města dr. Mareše, iniciátora hnutí redaktora Josefa Friedla a dalších, také MUDr. Reinl. Tehdy již pětičlenná rodina, dcery Marie (1906–1996) a Jiřina (1908)…

Více »

 

 

Z galerie členů SOVF – Pavel Holý - Katugu (14. června 2007)

Jeho skautská stezka začala ve třetím oddíle v Chocni, když mu bylo 10 let. Po válce v roce 1945 byl rádce družiny a o rok později, ve svých 19 letech se stal po absolvování Lesní školy (LŠ) Junáka, vůdcem třetího oddílu a zástupcem vůdce střediska…

Více »

 

 

Stříbrný vlk pro Šamana (14. května 2007)

V sobotu 16. června 2007 ve 14 hodin ve Velké zasedací síni arcibiskupské kurie v Olomouci při příležitosti 80. narozenin bude slavnostně uděleno akademickému malíři, bratru Ladislavu Ruskovi - Šamanovi nejvyšší skautské (junácké) vyznamenaní STŘÍBRNÝ VLK za jeho celoživotní grafické a malířské dílo reflektující skautské a duchovní hodnoty.

Životopis »   Rozhovor s jubilantem » 

 

 

Je skauting skutečně otevřený všem? (info 28. prosince 2006)

Bratr Ing. Jiří Čejka, DrSc. - Péguy nabízí k vaší pozornosti text (jednu z kapitol) připravený pro Sborník SOVF „Skautský oddíl Velena Fanderlika – svědomí českého skautingu“
Část textu » si můžete zobrazit a přečíst

Celou kapitolu » si můžete stáhnout ve formátu PDF

 

 

Skauti sněmovali v Roudnici nad Labem (info 28. září 2006)

V polovině září letošního roku, na letišti aeroklubu v Roudnici nad Labem, ve společenském sále „Spitfire“, konal se X. sněm Skautského oddílu Velena Fanderlika.
Celý článek »

 

 

Zájezd do kláštera Teplá (info 31. července 2006)

V sobotu 15. července 2006 odjíždíme objednaným autobusem z Prahy 6, od hotelu Diplomat do západních Čech. Je sedm hodin, počasí skvělé, žádné tropické horko i když slunko visí na obloze. Zájezd na muklovskou pouť pořádá pražská 15. pobočka KPV…

Celý článek »

 

 

Články

 stránka |4| |3| |2| |1|