wz

 

 

Články

 stránka |4| |3| |2| |1|

 

Jaroslav Čermák (vloženo 18. 3. 2011)
10. března 2011 zemřel člen SOVF bratr Jaroslav Čermák během lázeňského pobytu v Poděbradech. Byl příslušníkem francouzského protinacistického odboje a vězeň komunistického režimu v bývalém Československu. Dva životopisné články zde »

 

 

Vladimír Princ – Širchán (Život a dílo) (vloženo 15. 7. 2009)
6. července 2009 zemřel v USA, kde pobýval od počátku devadesátých let, Vladimír Princ skautskou přezdívkou Širchán, iniciátor vzniku skautského oddílu Velena Fanderlika. Odešel statečně po dlouhé, vyčerpávající nemoci.

Více informací »

 

 

Proslov na pohřbu Jiřího Kafky (vloženo 26. dubna 2008)

Dne 24. dubna 2008, na svátek sv. Jiří, se sešlo velké množství přátel, kamarádů, skautů a trampů, vedení a členové Konfederace politických vězňů ČR a čestného Skautského oddílu Velena Fanderlika  na pohřbu Jiřího Kavky - Owíga na Libockém hřbitově v Praze 6. Přišli se rozloučit a dát poslední sbohem člověku, který se nezapomenutelně zapsal do jejich srdcí i životů.

Záznam projevu »   

 

 

Projev bratra Šamana (vloženo 10. září 2007)

Olomouc, biskupská rezidence, 16. června 2007 – při příležitosti 80. narozenin bylo slavnostně uděleno akademickému malíři, bratru Ladislavu Ruskovi - Šamanovi nejvyšší skautské (junácké) vyznamenaní STŘÍBRNÝ VLK za jeho celoživotní grafické a malířské dílo reflektující skautské a duchovní hodnoty. Bratr Ducháček přepsal děkovný projev bratra Šamana z videonahrávky pro zachování řady myšlenek, které tento projev obsahuje a jenž poukazují na nebezpečí cesty, kterou se Junák po třetí obnově vydal, cesty která posouvá jeho význam a degraduje skauting jako hnutí.

Záznam projevu »   

 

 

Palubní deník z výpravy do Anglie na Jamboree 2007 (vloženo 8. září 2007)

Kdo by se nechtěl alespoň na chvilku zúčastnit tohoto obrovského setkání národů, ras, pohlaví, náboženství, víry i zvyků a nadechnout atmosféru, kterou nám komunisté 40 let odpírali; zajít se poklonit k památníku prvního tábora, uskutečněného BP právě před 100 lety na ostrůvku Brownsea, a dále jako Lesoškoláci se projít Gillwel parkem a pocítit majestátní atmosféru spojenou s touto legendou skautského vzdělávání. – Sen se stal skutečností a skutečnost byla nádherná, plodná a povzbuzující pro nás pro všechny.

Více »

 

 

Vernisáž skautské výstavy na zámku Nižbor (vloženo 3. července 2007)

Bylo dobrým nápadem br. Ivana Vápenky s přispěním činovníků Junáka z muzejní sekce Skautského institutu A. B. Svojsíka, že vyjednali, za významné přízně místní starostky paní Kateřiny Zuskové, v opraveném areálu zámku Nižbor prostor pro vytvoření stálé skautské expozice…

Více »

 

 

Nový nositel Řádu Stříbrného vlka (30. června 2007)

Za přítomnosti pozvaných hostů, představitelů moravského kraje a města Olomouc, zástupců katolické církve, vedení Junáka z Prahy (přítomen byl náčelník chlapeckého kmene, náčelní dívčího kmene a odstupující starosta Junáka), skautského lidu z různých města a oddílů i zaměstnanců sdělovacích prostředků, se v sobotu 16. června 2007 v biskupském sále slavnostně předávalo nejvyšší skautské vyznamenání Řád Stříbrného vlka (ŘSV)…

Více »

 

 

Články

 stránka |4| |3| |2| |1|