wz

 

 

Zápisník

strana |21|20|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|

 

Měsíc obětí komunismu – pozvánka (info 18. května 2006)

Konfederace politických vězňů ČR pořádá a zve na pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu – na soboru 20. května, v 10 hod. do areálu hřbitova u krematoria v Praze - Motole. Zde, v těsné blízkosti čestného pohřebiště politických vězňů je umístěna i pamětní deska a urna s ostatky Františka Falerskího, kterou zde uložili v minulém roce skauti oddílu Velena Fanderlika. František Falerskí je členem SOVF, byl zakladatelem K-231, komunistickým vězněm (od května 1949) a vůdcem pražského 4. oddílu Junáka.

Bonnyho skautská košile »

Více o pohřebišti »

Šokující zpráva MF Dnes »

 

 

Sněm SOVF – pozvánka (info 9. května 2006)

15.–16. září 2006 se koná v Roudnici nad Labem X. Sněm Skautského oddílu Velena Fanderlika. Členové přihlašují svoji účast na sněmu písemně tak, aby přihláška došla nejpozději 30. června 20006. Organizační pokyny a program sněmu čtěte v připojeném článku.

Více informací »

 

 

Družinová výprava na Mořinu (info 4. května 2006)

Pražská družina na svátek svého skautského patrona sv. Jiří, 24. dubna 2006 vyjela navštívit lom Mořina (Mexiko). Ten proslul v dobách komunistické hrůzovlády jako jeden z nejhorších likvidačních lágrů v Čechách. Ne náhodou dostal od politických vězňů označení Český Mauthausen.

Více v článku »   

 

 

Akce připravované pražskou družinou (info 12. dubna 2006)

24. dubna – pondělí (svátek sv. Jiří - patrona skautů). Výprava na Mořinu, sraz zájemců na Zličíně (konečná stanice metra B) v 10 h. u odjezdů autobusů MHD. Odjezd autobusem č. 311.

Další akce » - květen 2006

 

 

Družinová schůzka Pražské družiny SOVF (info 8. dubna 2006)

20. dubna t.r. v 16.30 h. se sejde v klubovně KPV v Revoluční ul. Pražská družina SOVF. Mimo jiné se zde technicky upřesní výprava členů družiny na Mořinu - lomový důl, který v minulosti sloužil jako pracovní tábor pro politické vězně.

 

 

Píseň mládí – film který se stal falešnou výpovědí (info 20. března 2006)

Pražská družina SOVF se sešla 13. března v klubovně Konfederace politických vězňů (pobočky 15) na studijní projekci prvého československého skautského filmu. Film byl původně natáčen ve vlasteneckém duchu, patosu a odhodlání společnosti, vrcholící v podzimní mobilizaci roku 1938. Později, po mnichovském diktátu a obsazení země, byl doplněn a přepracován, zmrzačen a zneužit pro propagační účely protektorátního Kuratoria a Hitlerjugend. Projekci s vysvětlujícím úvodním slovem připravil Jan Valla – vnuk prvorepublikové skautské legendy bratra Bedřicha Vally - Šípa který byl významným iniciátorem filmu a autorem původního námětu.  Mezi dvaceti účastníky projekce byli i hosté, oldskauti a oldskautky kteří se natáčení filmu v roce 1938 zúčastnili.

Více v článku »

 

 

Přednášky Pražské družiny SOVF (info 15. března 2006)

Zajímavé přednášky připravuje Pražská družina pro své členy, členy Konfederace politických vězňů i spřátelenou veřejnost. Témata nebudou sjednocena v navazující řadu, naopak předpokládá se, že se budou pestře střídat podle zájmu (např. z oblasti etiky, politiky, kultury, zdravovědy, techniky…).  

 

 

Zápisník

strana |21|20|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|