wz

 

 

Zápisník

strana |21|20|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|

 

Z galerie členů SOVF (31. května 2007)

Do klubu skautských seniorů, od 80 let výše, se dostal další člen pražské 15. pobočky KPV ČR a pražské družiny SOVF, spolupracovník redakce Věrni zůstaneme, ing. Pavel Holý - Katug…

Občanský a skautský životopis » 

 

 

Stříbrný vlk pro Šamana (14. května 2007)

V sobotu 16. června 2007 ve 14 hodin ve Velké zasedací síni arcibiskupské kurie v Olomouci při příležitosti 8O. narozenin bude slavnostně uděleno akademickému malíři, bratru Ladislavu Ruskovi - Šamanovi nejvyšší skautské (junácké) vyznamenaní STŘÍBRNÝ VLK za jeho celoživotní grafické a malířské dílo reflektující skautské a duchovní hodnoty.

Životopis »   Rozhovor s jubilantem » 

 

 

Autogramiáda Jiřího Zachariáše - Pedra (14. května 2007)

V sobotu 19. května 2007 proběhne na výstavě Od Bobří řeky do Stínadel v budově Muzea hl. města Prahy autogramiáda (od 13 hodin a 13 minut). Jiří Zachariáš - Pedro bude v klubovně Rychlých šípů (druhé patro - místnost č. 8) podepisovat svoji novou knihu Stoletý hoch od Bobří řeky. Knihu je možné na výstavě zakoupit za sníženou akční cenu (více na webu: www.stoletyhoch.wz.cz ). Tento den Muzeum hl. m. Prahy oslavuje Mezinárodní den muzeí a tak vstupné pro návštěvníky je tento den jenom symbolické – 1 Kč (v jiné dny základní vstupné 80 Kč!!).

 

 

Nová kniha Stoletý hoch od Bobří řeky (14. května 2007)

Pod tímto názvem vydá 16. května 2007 Nakladatelství Ostrov knihu (křest 15. 5. na vernisáži výstavy Od Bobří řeky do Stínadel) od Jiřího Zachariáše - Pedra o životním příběhu (osud, dílo a výchovné metody) legendárního českého spisovatele a pedagoga volného času dětí a mládeže Jaroslava Foglara s neznámými nebo opomíjenými fakty a v nových souvislostech. Vychází jako pocta ke 100. výročí jeho narození. Kniha může být velkou inspirací pro oddílové vůdce i pro ty, kteří se na vedení oddílu připravují. Radost nepochybně přinese i všem skautským sběratelům a zájemcům o fenomén foglaringu. Kniha je psána populárně a čtivě, ale není svým zaměřením určena dětem. Více na webu:

www.stoletyhoch.wz.cz

 

 

Nejstarší oldskautka v Česku se dožila 99 let (vloženo 30. června 2007)

Jiřina Petřeková roz. Reinlová se v těchto dnech (1. 7. 2007) dožívá požehnaných 99 roků života. Pravděpodobně je nejstarší sestrou oldskautkou v naší republice. Její životní osud obsahuje řadu těžkých chvil – její manžel ukrýval v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje čs. parašutisty z Anglie, kteří uskutečnili atentát na zástupce říšského protektora Reinharda Heydricha… Pamatuje začátky skautingu v Olomouci a ráda na ně vzpomíná…

Reinlovi a olomoucké skautské hnutí »   Nejstarší žijící oldskautka v ČR »

 

 

Výstava Od Bobří řeky do Stínadel (14. května 2007)

Od 16. května 2007 bude otevřena výstava ke 100. výročí narození spisovatele Jaroslava Foglara a kreslíře Rychlých šípů dr. Jana Fischera v budově Muzea hl. města Prahy (Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8 – poblíž aut. nádr. Florenc). Představena bude rozsáhlá sbírka autorovy knižní, časopisecké i novinové tvorby od nejstarších vydání po současnost a doplněná o množství souvisejících exponátů. Chybět nebudou ani ukázky z Foglarových kreslených seriálů, včetně zajímavých souvislostí a kuriozit. Expozice představí též Foglarovu pedagogickou činnost - vedení vlastního chlapeckého oddílu i řízení a motivování čtenářských klubů, tedy pedagogickou činnost „na dálku“. Vystaveny budou i zajímavé materiály z Foglarova osobního archivu. Základní vstupné 80 Kč, snížené 30 Kč. Každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20 hodin a za symbolické vstupné 1 Kč!

Více na webu muzea: www.muzeumprahy.cz

 

 

Zápisník

strana |21|20|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|