wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

 

 

    Publikace SOVF – Akce StB Polom

Tento tiskový materiál – Sborník č. 5 – určený pro studijní účely má podtitul: Proces se skupinou František Pavel Křivský a klatovští skauti v zrcadle dokumentů státní bezpečnosti.

Zpracovali členové Dokumentační skupiny SOVF Jiří Kafka a Miroslav Kopt.

 Kniha má formát 143x200 mm, kartonovou (250g) dvoubarevnou obálku, lepenou vazbu, 336 stran

(246 str. dokumentů) a je tištěna ofsetovou technologií.

 Předpokládaná cena publikace v přímém prodeji u vydavatele 240 Kč. Jedná se o speciální literaturu faktů vydanou (neziskově) ve velmi malém nákladu.

 Kniha bude v prodeji od září 2008 a bude představena na Sněmu SOVF

 

    Obsah:

Úvod (Proces se skupinou klatovských skautů)
Skauting v Klatovech
Zatčení a útěk Jana Raisera do Bavorska
Odbojová protikomunistická skupina „Přijdeme“
Zemská borůvková brigáda na Šumavě
Spolupráce s americkou zpravodajskou službou
Pohroma pro klatovské skauty – likvidace přechodů přes Polom
Lipplova pila – průnik KS StB Plzeň do řad klatovských skautů
Příprava a veřejný proces s PhDr. Pavlem Křivským a společníky
Následující soudní proces s „Miloslavem Huspekou a spol.“
Proces s členy rodiny autodopravce Františka Tikala z Domažlic
Dozvuky případu katolických skautů z Klatov
Příloha dokumentů státní bezpečnosti (1)
Fenomén Pavel Křivský
Příloha dokumentů státní bezpečnosti (2)
Doslov (Vnitřní zdroje, které mu umožnily vzdorovat)
Z projevu (Třetí odboj proti komunistické totalitě)
Jmenný seznam
Seznam použité literatury a periodik

Tiráž

 

    Ukázka textu z kapitoly Fenomén Pavel Křivský:

PhDr. František Pavel Křivský ještě dnes, po mnoha letech od chvíle, kdy opustil tento svět (15. 12. 1989) je jedněmi oslavován jako významný vychovatel určité věkové kategorie skautingu a jinými zpochybňován až zatracován pro své manipulační schopnosti. Jimiž, jak soudí Křivského odpůrci, umožňoval vidění světa a úlohy člověka v něm podle receptu, který uvařil, který mu chutnal a vyhovoval. Jimi je také připomínána úloha Pavla Křivského ve dnech komunistického převratu v roce 1948 a jeho členství v Ústředním akčním výboru Junáka, stejně jako jeho velmi smutná úloha informátora StB, která se právě v období vyšetřování činnosti klatovských skautů (1951–1952) projevila zvláště neblaze. Lze se však jednoznačně shodnout, že se jednalo o výjimečnou osobnost hlubokých vědomostí s výrazným charisma.
Vzdělání a techniky k ovládání lidí se mu dostalo v prostředí premonstrátského řádu kláštera v Želivi a v diecézním semináři v Hradci Králové. Po vystudování semináře byl v roce 1935 vysvěcen na kněze a za řádové jméno si zvolil jméno Pavel. Později na pražské Karlově univerzitě vystudoval s výborným prospěchem filosofii a historii, navíc ještě stačil absolvovat výuku na státní archivní škole. Ovládal vedle latiny většinu světových jazyků…