wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

 

 

    ČIN speciál – věnováno památce Jiřího Kafky

Občanské sdružení ČIN a jeho redakce vydali při příležitosti prvého výročí úmrtí svého dlouholetého redaktora Jiřího Kafky - Owíga, speciální tiskovinu věnovanou životu a dílu tohoto člověka, který celý život zasvětil nezištně službě lidem, přátelům, kamarádům a myšlenkám skautingu, svobody a demokracie.

V úvodu tohoto speciálu se píše:

Tento vzpomínkový sborník, jako poctu slovem, sestavila a vydala redakce bývalého skautského zpravodaje ČIN a společenství přátel označující občas samo sebe jako „kluky co spolu kamarádí“. Uvedené pojmenování, určené okruhu duší spřízněných shodnými zájmy, dlouholetými prožitky, zejména však volbou životního stylu, užíval s oblibou také muž, na něhož je touto publikací soustředěna největší pozornost. Obsah sborníku usiluje, stejně jako zmíněná společnost, o to vzdát vzpomínanému muži poctu, vyjádřit mu obdiv a poděkování. Zároveň také vyslovit hlubokou lítost nad tím, že opustil tento svět, své plány a práci, jež mu byla službou. Snad bude zamýšlený záměr splněn.
Náš přítel a bratr Jiří Kafka, známý pod několika pozoruhodnými přezdívkami značkujícími jeho životní etapy, nositel nejvyššího možného řádu, uděleného mu vděkem, úctou a obdivem početné obce kamarádů a přátel, zemřel v dubnu roku 2008. Jiřího pohřeb se konal v témže měsíci a roce na libockém hřbitově. V den, kdy slavíval svůj vlastní svátek a kdy si skauti, jeho bratři na celém světě, připomínají skutky a význam svého patrona, starověkého rytíře drakobijce. Odešel nečekaně a překvapivě v nedožitých dvaasedmdesáti letech.
Hřbitov, ležící nad hladinou vodní nádrže Džbán, byl toho dne zaplaven jarním sluncem. Většina z těch, kteří se přišli s Jiřím rozloučit, si nesla životem jeho pečeť. Přišli vzdát poslední poctu skautovi, politickému vězni, trampovi, skautskému vůdci, publicistovi, redaktoru ČINu a časopisu Věrni zůstaneme. Především se však přišli sklonit a poděkovat mu za jeho přátelství vykazující vlastnosti pevné avšak vlídné skály. Dokázal jím poznamenávat všechno a všechny kolem sebe.

 

    Obsah sborníku

 

4| Kánoe plující proti proudu řekou života
Podrobný životopis Jiřího Kafky v zrcadle čtyř přezdívek, které jej provázely v různých obdobích života

26| Faksimile
Část reprodukcí zajímavých tiskových materiálů z pozůstalosti Jiřího Kafky

28| Vzpomínky
Dvanáct přátel vzpomíná na veselá a vážná, často ale i osudová setkání s Jiřím, která je významně zasáhla a stala se navždy součástí jejich životů

39| Pod značkami jok a kfk
Informace o rozsahu a tematickém zakotvení v novinářském a publikačním směřování Jiřího Kafky

41| Výběr z díla
Čtyřiadvacet článků, které Jiří Kafka publikoval v časopisech ČIN a Věrni zůstaneme. Ukazují na autorův zájem o charakter skautingu i témata z naší nedávné historie, ve kterých čtenářům přibližoval tragické osudy politických vězňů

62| Zikmundův mocný hlas
Doslov, vněmž se setkáte s pravdivým klukovským příběhem všedního dne, který však nevšedně, dobrodružně foglarovsky zasáhl romantický „svět“ třináctiletého Jířího Kafky a jeho kamaráda Dana
 

Obsahuje fotografie ze života Jiřího Kafky – formát A4, barevná obálka, 64 stran, vazba V1

 

    Stáhnout ČIN speciál ve formátu PDF »