wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

 

 

    Buď připraven na normalizaci! – II.

Ústav pro studium totalitních režimů si vás dovoluje pozvat na setkání s pamětníky, které se uskuteční dne 11. června 2009 v 17,30 na téma: Buď připraven na normalizaci! – II. s podtitulem Proměny skautského hnutí v 60.–80. letech
 

Pro velký zájem veřejnosti a obsáhlost tématu se uskuteční pokračování besedy zaměřené na skautské hnutí v 60.–80. letech. Skautské hnutí, zakázané po roce 1948, prožilo krátké období renesance v letech 1968–1970, kdy bylo opět povoleno. S nástupem normalizace však bylo hnutí v roce 1970 znovu zakázáno a skautské oddíly byly rozpuštěny. Některé z nich ovšem dále přežívaly pod různými oficiálními mládežnickými organizacemi. Pozvání do Ústavu pro studium totalitních režimů přijal a o této zkušenosti pohovoří Ivan Makásek a Jiří Zachariáš

moderátor: Miroslav Kopt
hosté: Ivan Makásek, Jiří Zachariáš a další

Setkání se zájemci o téma a pamětníky se uskuteční v budově Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

Bližší informace na: www.ustrcr.cz